Tänä viikonloppuna Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto pitää liittokokouksensa Mikkelissä, Mannerheimin valtakunnassa. Olen mukana Helsingin Vihreiden nuorten edustajana, ja tässä kokouksessa haluan vaikuttaa kahteen asiaan: Vihreiden nuorten ei tule ajaa ylioppilaskokeiden poistamista, tai tukea korkeakoulujen ylioppilaskuntien tai opiskelijakuntien automaatiojäsenyyttä.

Tein molemmista asioista muutosesitykset Vihreiden nuorten koulutuspoliittiseen ohjelmaan. Haluan kaikille kokousedustajille koota yhteen helposti saavutettavaan paikkaan oman näkökulmani. Siis, tässä minun kootut ajatukset siitä, että miksi korkea-asteella ei tulisi olla ylioppilas- tai opiskelijakunnalla automaatiojäsenyyttä:

 • Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan todennut, että perustuslain 13 pykälän toisen momentin nojalla jokaisella on oikeus olla kuulumatta yhdistykseen. Lausunnon voi löytää linkistä bit.ly/automaatio
  Me vihreät olemme kritisoineet maan hallitusta perustuslain unohtamisesta, otetaan me se huomioon.
 • Mikä kannustaa kehittämään ylioppilaskunnan tai opiskelijakunnan toimintaa, jos sen ei koskaan tarvitse myydä toimintaansa jäsenilleen? Meidän tulee antaa ylioppilaskunnille potkua kehittämäään toimintaansa, sillä n. 30 % prosentin edustajistovaalien äänestysprosentti kertoo, ettei toiminta ole tarpeeksi hyvää.
 • Ylioppilaskuntien edarivaaleissa äänestysprosentti on noin 30%, kun taas sekä kunta- että eduskuntavaaleissa kansan enemmistö on aina ottanut osaa. Edustajistoissa 70 % jäsenistä ei edes äänestämällä ota kantaa yo-kunnan toimintaan. Ylioppilaskuntien mandaatti edustaa jäseniään on olennaisesti heikompi kuin valtuustoilla tai eduskunnalla, niitä ei voi verrata. 
 • YTHS-maksun jälkeen yo-kunnan jäsenmaksusta noin 50 € menee “aatteelliseen” toimintaan. Se on 50 € mahdollisesti vähävaraiselta opiskelijalta pois opiskelijakulttuurin tukemiseen, opiskelijoiden edustamiseen koulun sisällä ja muuhun edunvalvontaan joka vuosi. Onko tämä oikeasti se paikka, mihin me haluamme jokaiselta opiskelijalta 50 € vuosittain?
 • Perustuslakivaliokunta on todennut, että ylioppilaskuntien pakkojäsenyys on lain silmissä hyväksyttävää, koska ylioppilaskunta on vanhastaan ollut olennainen osa yliopistoa. Se, että jokin asia on aina ollut olemassa, on todella huono peruste sille, että jonkin asian pitäisi aina olla olemassa.
 • Perustuslakivaliokunta on todennut, ettei perustuslain yhdistymisvapauden 13 §:n 2 momentin nimissä ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnille voida asettaa automaatiojäsenyyttä. Tämä on perustuslain suora tulkinta, eikä automaatiojäsenyyttä voi laajentaa ammattikorkeakouluille muuttamatta perustuslakia. 
 • YHTS voidaan hyvin irroittaa automaatiojäsenyydestä, ja tehdä siitä oikeasti laillisesti veroluontoinen maksu kaikille korkea-asteen opiskelijoille. YTHS ei ole peruste automaatiojäsenyydelle.
 • Jos se kerran on niin hyvä, että ylioppilaskunnilla on tällainen veronkanto-oikeus, niin pitäisikö tämä sitten laajentaa myös toiselle asteelle? Miksi myös toisen asteen opiskelijakunnille ei sitten anneta oikeutta pakolliseen jäsenmaksuun?
 • Ylioppilaskuntien lisäksi myös kirkot ovat julkisoikeudellisia yhteisöjä, jotka keräävät veroja ja toimeenpanevat laissa säädettyjä tehtäviä. Kirkosta voi erota, ja jatkaa elämää uskovaisena, mutta ylioppilaskunnasta ei voi erota, ilman että myös lopettaa elämän opiskelijana. Julkisoikeudellisen yhteisön status ei oikeuta pakkojäsenyyttä.
 • Ylioppilaskunnat voivat jatkaa kaikkien yliopiston opiskelijoiden kuulemista ja äänen nostamista myös ilman, että kaikki ovat ylioppilaskunnan jäseniä. Ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnat osaavat tehdä tämän, miksi eivät myös ylioppilaskunnat?