Ura

Olen lapsesta lähtien haaveillut urbaanin ympäristön suunnittelusta; jo kolmevuotiaana päätin, että minusta tulee isona alkkitehti. Myöhemmin lukiossa tunnistin luovien taitojeni merkittävät kehittämistarpeet, joten päätin arkkitehtuurin sijaan hakeutua opiskelemaan lähintä vastaavaa asiaa: kaupunkisuunnittelua! Olinhan kuitenkin jo viisivuotiaana päättänyt hakea Otaniemeen opiskelemaan, eikä sitä päätöstä voinut enää pyörtää. Vuonna 2022 valmistun juurikin Otaniemestä diplomi-insinööriksi pääaineella Maankäytön suunnittelu ja liikennetekniikka.

Opintojen ohella olen jo jonkin aikaa tehnyt töitä WSP:llä joukkoliikennesuunnittelijana. Olen ollut mukana suunnittelemassa joukkoliikennettä Varsinais-Suomesta Kainuuseen, metrotunneleista maanteille ja kahden minuutin vuoroväleistä viikottaisiin lähtöihin. Eniten tykkään tehdä töitä kaupunkiraideliikenteen parissa. Tulevaisuudessa aion kasvaa Suomen parhaaksi kaupunkiraideliikenteen asiantuntijaksi – tai sitä ainakin tavoittelen.

Vahvinta osaamisaluettani ovat pikaraitioliikenteen nopeusarviot OpenTrack-ohjelmistolla, raitio- ja bussiliikenteen liikennöintikustannusten arviointi ja informatiivisten linjastokarttojen piirtäminen. Muita mainitsemisen arvoisia osaamisalueita ovat linja-autoliikenteen käyttövoimaselvitykset, monien kulkumuotojen yhteiset mobility hubit ja joukkoliikenteen kalustokiertojen suunnittelu. Kehtaisin kutsua itseäni siis urbaanin joukkoliikenteen liikennöinnnin asiantuntijaksi!

Tuliko mieleesi jotain, mistä haluisit kanssani keskustella? Vastaan mielelläni yhteydenottoihin mahdollisesta seuraavasta ura-askeleestani tai lisäkysymyksiin omasta historiastani. Yhteystietoni löytyvät sivun alalaidasta. Odotan innolla viestiäsi!

CV

TYÖKOKEMUS

HSL, Diplomityöntekijä
8/2021 – 02/2022

Teen diplomityöni HSL:lle Helsingin seudun pikaraitioteiden nopeudesta. Työssäni kehitin työkalun alustaviin nopeusarvioihin ja selvitin keskinopeustavoitteen taustan ja käytön. Toteutin työn kirjallisuusselvityksellä ja asiantuntijahaastatteluilla sekä lineaariregressioanalyysillä pikaraitioteiden nopeuteen vaikuttavista tekijöistä. Tunnistin myös useita reunaehtoja pikaraitioteiden ja laajemmin Helsingin seudun joukkoliikenteen suunnitteluun.

WSP Finland, Avustava suunnittelija
2/2019-

Avustan osa-aikaisesti opintojen ohella WSP:n Liikenne ja liikkuminen -liiketoimintalinjan Viisas liikkuminen -yksikössä. Eniten töitä olen tehnyt Helsingin metron kehittämisselvityksissä, pikaraitioteiden yleissuunnitelmissa ja linja-autoliikenteen käyttövoimaselvityksissä.

Kovanen, Taksikuljettaja
5/2018 – 2/2019

Näin aitiopaikalta taksialan murroksen lain muuttuessa ja opin paljon asiakaspalvelutyöstä.

Tmi Henri Miettinen Cruises, matkailualan yrittäjä
9/2015 – 5/2017

Järjestin kymmenen 50-250 henkilön lukiolaisryhmää risteilymatkoille lukion ja varusmiespalveluksen ohessa. Opin pienen yrityksen ylläpidosta ja markkinoinnista, suurten tapahtumien järjestämisestä ja viestinnästä.

OHJELMISTO-OSAAMINEN

MS Office / Google Drive
⭐⭐⭐⭐⭐

Olen omasta mielestäni aikamoinen velho vakuuttavien raporttidokumenttien, eleganttien diojen ja maagisten Excel-taikojen toteuttamisessa.

Adobe Illustrator
⭐⭐⭐⭐

Olen töissä itsenäisesti oppinut piirtämään linjastokarttoja sekä erilaisia kaaviokuvia. Lisäksi olen vapaa-ajalla perehtynyt ohjelmiston käyttöön.

OpenTrack
⭐⭐⭐⭐

Olen kouluttautunut itsenäiseksi raideliikenteen simulointiosaajaksi; töissä olen rakentanut useita inframalleja ja simuloinut useita pikaraitioteitä.

Arcmap
⭐⭐⭐

Olen tehnyt paikkatietoanalyysejä koulussa noin 7 opintopisteen edestä, ja töissä olen toistaiseksi tehnyt yhden paikkatietoanalyysin.

Portfolio

Diplomityö: Pikaraitioteiden pikaisuus – Keskinopeustavoitteen tausta, tärkeys, toteutuminen ja tulevaisuus Helsingin seudulla. 2022.

Diplomityössäni kehitin työkalun pikaraitioteiden nopeuden arviointiin alustavissa tarkasteluissa ja selvitin pikaraitioteiden keskinopeustavoitteen taustan ja käytön. Ennen diplomityötä pikaraitioteiden nopeuden arvioimiseen ei ollut menetelmää alustavissa tarkasteluissa. Nopeusarviot perustuivat tavoitteisiin, jolloin johtopäätökset hankkeiden kannattavuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta olivat epävarmoja. Työn toimeksiantaja oli HSL. Työstä sain kiitettävän arvosanan (5/5).

Diplomityö – PDF

Diplomityön esittelymateriaali – PDF

Diplomityöesitys – YouTube

Kandidaatintyö: Runkobussi-, superbussi- ja bussimetrojärjestelmät. 2020.

Kandidaatintyöni tavoitteena oli selventää erilaisien korkean palvelutason bussijärjestelmien luokittelua ja määrittelyä, sillä maailmalla toteutettujen BRT- ja BHLS-järjestelmien määriteltelmät ja luokittelut eivät ole selkeitä, minkä lisäksi Suomessa on käytetty useita käännöstermejä: runkobussi, superbussi ja bussimetro. Työn tuloksena oli mahdollista luokitella nämä eri järjestelmät, minkä lisäksi työssä selvisi raide- ja bussijärjestelmien olennaiset erot. Työstä sain kiitettävän arvosanan (5/5).

Kandidaatintyö – PDF

Kandidaatintyön esittelymateriaali – PDF

Joukkoliikennekartat useisiin hankkeisiin. 2019-2020.

Osana useita WSP:n joukkoliikennesuunnittelun projekteja olen kehittänyt oman tapani esittää alueellisia joukkoliikennelinjastoja ja koota sekalaista tietoa eri linjastosuunnitelmista yhteen kuvaan.

Vantaan Ratikka. Superbussiselvitys 2019.

Vantaan ratikan yleissuunnitelman superbussiselvityksessä arvioitiin superbussia ja sen kapasiteetin riittävyyttä ratikkaan verrattuna. Tässä työssä vastasin superbussikaluston määrittelystä ja sen arviomisesta.

Superbussiselvitys – PDF

Helsingin metron kapasiteetin ja luotettavuuden
nostaminen. Esiselvitys. 2019.

Tässä WSP:n työssä, jonka HKL, HSL ja Länsimetro Oy tilasivat, vastasin kansainvälisten vertailukohteiden selvittämisestä ja muista avustavista tehtävistä teknisten ratkaisuvaihtoehtojen selvittämisessä ja raportin kehittämisessä.

Metron kapasiteetin ja luotettavuuden lisääminen – PDF