Usein yliopistoissa ajatellaan, ettei ylioppilaskunnan tulisi ottaa kantaa muihin kuin vain opiskelijoita koskeviin aiheisiin. Erityisesti Aalto-yilopistossa useasti ajatellaan, että ylioppilaskunnan tehtävä on vain vaikuttaa koulun sisällä ja tukea yliopiston opiskelijajärjestöjen toimintaa.

Kuitenkin monien näiden samojen ihmisten mielestä AYY:n paras palvelu jäsenilleen on sen tarjoamat asunnot, ja opiskelija-asuntojen tarjoaminen on monille AYY:n tärkein tehtävä. Asuntojen tarjoaminen ei kuitenkaan mitenkään liity ylioopilaskunnan ydintehtävään tehdä vain vaikuttamistoimintaa opiskelijoidensa puolesta.

Yleispolitiikan ja ”opiskelijapolitiikan” välille ei voi vetää suoraa rajaa. Ylioppilaskunnan ei voi yksiselitteisesti rajata vain johonkin aihepiiriin, koska rajaus riippuu täysin rajajan arvoista. Sen takia minä en halua, että ylioppilaskunnan tehtäviä ruvettaisiin rajaamaan mihinkään vaikuttamiseen tai palveluiden tarjoamiseen vain sen perusteella, että asia ei kuuluisi ylioppilaskunnalle. Jos ylioppilaskunta voi myötävaikuttaa johonkin opiskelijoiden eduksi ja kustannustehokkaasti, sen tulee tehdä se.

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan tulisi ottaa voimakkaasti enemmän kantaa yliopiston ympäristön ja opiskelijoiden edun puolesta. Muutama esimerkki, johon tulisi ottaa kantaa:

  • Ylioppilaskunnan on lobattava vahvasti sen puolesta, että Otaniemen alueelle saadaan mahdollisimman hyvät ja toimivat asemat kaupunkipyörille. Helsingistä tuttu järjestelmä laajenee ensi kesänä myös Espoon puolelle, ja nyt tuleva talvi on juuri se aika, jolloin tulevien asemien sijaintiin voi vaikuttaa. Kampuksen alueella toimivat potkulaudat ovat jo todella hyvä tapa helpottaa liikkumista kampusalueella, mutta sen lisäksi tarvitsemme toimivat pyöräily-yhteydet Helsingin ja muun Espoon suuntaan.
  • Ylioppilaskunnan on otettava vahvemmin kantaa valtakunnanpolitiikkaan: on tehtävä selväksi, että lukukausimaksut, nyt suunniteltava osa-asunnon normi tai koulutusleikkaukset eivät palvele aaltolaisten etuja. Tähän ei riitä yksi Facebook-päivitys.
  • Lisäksi ylioppilaskunnan on uskallettava ottaa kantaa nykyistä rohkeammin koulun ja opiskelijayhteisön sisäisiin asioihin. AYY:n pitää ottaa vahva kanta siihen, ettei Aallon opiskelijakulttuurissa sallita loukkaavia tai halveksuvia ilmauksia. Esimerkiksi Teekkarihymin toisen säkeen sanavalinta ei ole jokaisen oma asia, vaan se on meidän kaikkien yhteinen asia. Jos teekkarit eivät itse toimi, tulee AYY:n toiminnan tukijana ottaa kantaa.