Ylioppilaskokeet pääsykokeiden edelle

 

Keskustelu ylioppilaskokeista ja pääsykokeista käy taas kuumana, ja sen kunniaksi kävin viime viikolla OPS-webinaarissa keskustelemassa ylioppilaskirjoituksista. Tässä linkki keskustelun tallenteeseen: https://youtu.be/wSZeZQTsfik

Ylioppilaskokeet ovat tärkeä osa lukiota tänäkin päivänä. Yhteinen valtakunnallinen päättökoe antaa kaikille lukioille yhteisen suunnan ja arviointipohjan, mikä on tärkeää koulukohtaisten opetussuunnitelmien ja toisistaan poikkeavien kurssiarviointikriteerien lomassa. Ylioppilaskokeiden sähköistyminen on loistava esimerkki siitä, kuinka tärkeä työkalu ylioppilaskokeet ovat lukion kehittämisessä: kokeiden perässä koko lukio sähköistyy sähköisten kurssikokeiden ja oppimateriaalien kanssa. Tätä kehitystä ei välttämättä olisi lainkaan tapahtunut ilman ylioppilaskokeiden rohkeaa kehittämistä.

Tosin nykypäivän tilanne, jossa abiturientit joutuvat painiskelemaan sekä ylioppilas- että pääsykokeiden kanssa on kaikin tavoin sietämätön. Itsekin joudun nyt lukemaan Aallon teknillisen pääsykokeisiin, vaikka kokeiden sisältö perustuu lähes täysin lukion fysiikan ja matematiikan oppimäärään, jotka suoritin juuri ylioppilaskokeissa. En keksi mitään järkevää syytä, miksi vaikka Aallon teknilliseen ei voitaisi hyväksyä nykyistä enemmän ihmisiä suoraan ylioppilastodistuksilla, ja siten vähentää aivan turhaa pääsykoelukua.

Aivan oma lukunsa ovat turhaa ulkoaoppimista vaativat pääsykokeet. Pääsykokeita tulisi kehittää reilusti enemmän soveltuvuuskokeiksi, jotta saataisiin helpotettua ja lyhennettyä toisen ja kolmannen asteen välistä siirtymää, ja siten karsittaisiin välivuosia.

Toisaalta sama pätee myös ylioppilaskokeisiin. Parasta on esimerkiksi se, että uuden opetussuunnitelman myötä filosofian kokeissa ei enää vaadita filosofian historian tietämystä, vaan painopiste on entistä enemmän olennaisessa filosofisessa ajattelussa. Ylioppilaskokeita tulee kaikkia siirtää enemmän siihen suuntaan, ettei enää mitata opiskelijoiden kykyä muistaa faktoja, vaan että mitattaisiin opiskelijoiden tiedon ymmärtämistä, soveltamista ja ongelmienratkaisukykyä.

Tällä muutoksella varmistettaisiin myös se, että opiskelijat eivät vain keskittyisi pänttäämään tietoa vain ylioppilaskokeita varten läpi lukion. Jos ylioppilaskokeet mittaisivat tiedonkäsittelykykyä ja ymmärrystä, pyrkisivät lukiolaiset läpi lukiotansa kehittämään niitä taitoja. Se, jos mitä, on mielestäni hyvin