Diplomityö: Pikaraitioteiden pikaisuus – Keskinopeustavoitteen tausta, tärkeys, toteutuminen ja tulevaisuus Helsingin seudulla. 2022.

Diplomityössäni kehitin työkalun pikaraitioteiden nopeuden arviointiin alustavissa tarkasteluissa ja selvitin pikaraitioteiden keskinopeustavoitteen taustan ja käytön. Ennen diplomityötä pikaraitioteiden nopeuden arvioimiseen ei ollut menetelmää alustavissa tarkasteluissa. Nopeusarviot perustuivat tavoitteisiin, jolloin johtopäätökset hankkeiden kannattavuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta olivat epävarmoja. Työn toimeksiantaja oli HSL. Työstä sain kiitettävän arvosanan (5/5).

Diplomityö – PDF

Diplomityön esittelymateriaali – PDF

Diplomityöesitys – YouTube

Kandidaatintyö: Runkobussi-, superbussi- ja bussimetrojärjestelmät. 2020.

Kandidaatintyöni tavoitteena oli selventää erilaisien korkean palvelutason bussijärjestelmien luokittelua ja määrittelyä, sillä maailmalla toteutettujen BRT- ja BHLS-järjestelmien määriteltelmät ja luokittelut eivät ole selkeitä, minkä lisäksi Suomessa on käytetty useita käännöstermejä: runkobussi, superbussi ja bussimetro. Työn tuloksena oli mahdollista luokitella nämä eri järjestelmät, minkä lisäksi työssä selvisi raide- ja bussijärjestelmien olennaiset erot. Työstä sain kiitettävän arvosanan (5/5).

Kandidaatintyö – PDF

Kandidaatintyön esittelymateriaali – PDF

Joukkoliikennekartat useisiin hankkeisiin. 2019-2020.

Osana useita WSP:n joukkoliikennesuunnittelun projekteja olen kehittänyt oman tapani esittää alueellisia joukkoliikennelinjastoja ja koota sekalaista tietoa eri linjastosuunnitelmista yhteen kuvaan.

Vantaan Ratikka. Superbussiselvitys 2019.

Vantaan ratikan yleissuunnitelman superbussiselvityksessä arvioitiin superbussia ja sen kapasiteetin riittävyyttä ratikkaan verrattuna. Tässä työssä vastasin superbussikaluston määrittelystä ja sen arviomisesta.

Superbussiselvitys – PDF

Helsingin metron kapasiteetin ja luotettavuuden
nostaminen. Esiselvitys. 2019.

Tässä WSP:n työssä, jonka HKL, HSL ja Länsimetro Oy tilasivat, vastasin kansainvälisten vertailukohteiden selvittämisestä ja muista avustavista tehtävistä teknisten ratkaisuvaihtoehtojen selvittämisessä ja raportin kehittämisessä.

Metron kapasiteetin ja luotettavuuden lisääminen – PDF