CV

TYÖKOKEMUS

HSL, Diplomityöntekijä
8/2021 – 02/2022

Teen diplomityöni HSL:lle Helsingin seudun pikaraitioteiden nopeudesta. Työssäni kehitin työkalun alustaviin nopeusarvioihin ja selvitin keskinopeustavoitteen taustan ja käytön. Toteutin työn kirjallisuusselvityksellä ja asiantuntijahaastatteluilla sekä lineaariregressioanalyysillä pikaraitioteiden nopeuteen vaikuttavista tekijöistä. Tunnistin myös useita reunaehtoja pikaraitioteiden ja laajemmin Helsingin seudun joukkoliikenteen suunnitteluun.

WSP Finland, Avustava suunnittelija
2/2019-

Avustan osa-aikaisesti opintojen ohella WSP:n Liikenne ja liikkuminen -liiketoimintalinjan Viisas liikkuminen -yksikössä. Eniten töitä olen tehnyt Helsingin metron kehittämisselvityksissä, pikaraitioteiden yleissuunnitelmissa ja linja-autoliikenteen käyttövoimaselvityksissä.

Kovanen, Taksikuljettaja
5/2018 – 2/2019

Näin aitiopaikalta taksialan murroksen lain muuttuessa ja opin paljon asiakaspalvelutyöstä.

Tmi Henri Miettinen Cruises, matkailualan yrittäjä
9/2015 – 5/2017

Järjestin kymmenen 50-250 henkilön lukiolaisryhmää risteilymatkoille lukion ja varusmiespalveluksen ohessa. Opin pienen yrityksen ylläpidosta ja markkinoinnista, suurten tapahtumien järjestämisestä ja viestinnästä.

OHJELMISTO-OSAAMINEN

MS Office / Google Drive
⭐⭐⭐⭐⭐

Olen omasta mielestäni aikamoinen velho vakuuttavien raporttidokumenttien, eleganttien diojen ja maagisten Excel-taikojen toteuttamisessa.

Adobe Illustrator
⭐⭐⭐⭐

Olen töissä itsenäisesti oppinut piirtämään linjastokarttoja sekä erilaisia kaaviokuvia. Lisäksi olen vapaa-ajalla perehtynyt ohjelmiston käyttöön.

OpenTrack
⭐⭐⭐⭐

Olen kouluttautunut itsenäiseksi raideliikenteen simulointiosaajaksi; töissä olen rakentanut useita inframalleja ja simuloinut useita pikaraitioteitä.

Arcmap
⭐⭐⭐

Olen tehnyt paikkatietoanalyysejä koulussa noin 7 opintopisteen edestä, ja töissä olen toistaiseksi tehnyt yhden paikkatietoanalyysin.