“När man bygger upp en nordisk skolungdomsplattform från grunden behövs det någon som säger att “Det här kan jag ta ansvar för” och sedan gör det med bravur. Det är Hege.”

― Bicca Olin, viceordförande Finlands Svenska Skolungdomsförbund rf.